The “Mad Max” Paracord Bracelet – One bracelet – Many uses

Wil je direct naar de Workshop gaan, klik dan hier, of boven via het menu “Workshop” en dan “Bushcraft Workshop “Mad Max” parakoord armband”.

If you want to go directly to the Workshop, click here, or above via the menu “Workshop” and then “Bushcraft Workshop” Mad Max “para cord bracelet”.

De originele Mad Max armband komt voor in de film Mad Max Fury Road uit 2015, en wordt gedragen door Tom Hardy ( zie foto ) – deze is gemaakt uit één stuk parakoord, het aantrekkoord wordt vastgehouden door twee lussen die vast geweven in de cobra stitch zitten. Door gebruik ( zweet, rek, regen ) zal de aantrekkoord los komen te zitten en dit kan niet aangepast worden, de armband zal dan los komen te hangen, zoals hieronder bewust of niet al het geval is.

The original Mad Max bracelet appears in the 2015 Mad Max Fury Road movie, and is worn by Tom Hardy (see photo) – this is made from one piece of para cord, the drawcord is held by two loops that are tightly woven into the cobra stitch to sit. By use (sweat, stretch, rain) the drawstring will come loose and this cannot be adjusted, the bracelet will then hang loose, as is consciously or not already the case below.

Boven en onder, voorbeeld foto van de originele Mad Max armband, zoals die o.a. op Amazon verkocht wordt door High Plains Paracord – foto’s met dank aan Amazon / High Plains Paracord

Above and below, example photo of the original Mad Max bracelet, such as that sold on Amazon by High Plains Paracord – pictures courtesy of Amazon/High Plains Paracord

Wat is er nu zo speciaal aan onze uitvoering van de “Mad Max” parakoord armband? Eigenlijk is het zeer simpel, vrijwel alle armbanden met een “buckle” of gesp en ook de originele Mad Max armband, zijn lastiger om te maken, en, buiten als armband, vrijwel verder onbruikbaar. Ook voor het recupereren van het touw is het in de meeste andere vormen moeilijk tot bijna onmogelijk zonder de armband te beschadigen, wat bij deze uitvoering niet het geval is.

What is so special about our version of the “Mad Max” paracord bracelet? Actually it is very simple, almost all bracelets with a “buckle” and also the original Mad Max bracelet are more difficult to make, and, outside as a bracelet, practically unusable for anything else. Also for the recovery of the rope it is difficult to almost impossible without damaging the bracelet, which is not the case with our version.

Gebruik, ander dan als armband – Other use than bracelet :

De armband bestaat uit twee stukken, een basis ( middenstuk ) en het langere gevlochten ( cobra stitch ) gedeelte. Maak de armband los door de cobra stitch achteruit te schuiven, zodat de lus die de aantrekkoord vasthoudt vrij komt. Haal de knoop nu uit de lus, klaar. Je hebt nu een sleutelhanger/lanyard, en belangrijkste misschien, door de combinatie middenkoord en cobra stitch, heb je een verschuifbaar systeem en twee lussen, waarmee je tijdens kamperen/bushcraft verschillende dingen kan doen :

The bracelet consists of two pieces, a base (center piece) and the longer braided (cobra stitch) part. Loosen the bracelet by sliding the cobra stitch backwards, so that the loop that holds the drawstring is released. Now take the knot out of the loop. You now have a key ring / lanyard, and most importantly, due to the combination of middle cord and cobra stitch, you have a sliding system and two loops, with which you can do different things during camping / bushcraft:

 • vastmaken en ophangen van persoonlijke spullen op kamp (schoenen, kleding …)
 • vastmaken en ophangen in een boom van vuilniszakken, zakken met etenswaren.
 • zelfgemaakte possible pouches monteren aan je riem
 • ophangen of vastmaken van tools zoals een bijl, mes …
 • afsluiten van zakjes, pouches …
 • camera pols koord
 • attaching and hanging personal items at camp (shoes, clothing …)
 • attaching and hanging garbage bags, bags of food, …, up a tree
 • mount your own possible pouches on your belt
 • hang up or attach tools such as an ax, knife, …
 • sealing bags, pouches …
 • camera wrist cord

Heb je door omstandigheden nood aan het parakoord touw zelf, schuif dan de cobra stitch achteruit, zodat de lus die de aantrekkoord vasthoudt vrij komt. Haal de knoop nu uit de lus, schuif de cobra stitch nu helemaal naar voren over de lus, en trek het middenstuk uit het gevlochten gedeelte. Zonder dit middenstuk is het heel eenvoudig om de twee gelaste einden van de cobra stitch los te maken, en de armband verder te ontknopen. Je hebt nu een stuk touw van ongeveer 2 a 2.5m en een lus. De lus kan eventueel dienen om een prusik knoop rond het touw te maken. Zo heb je meteen ook een instant spankoord voor tent/tarp ter beschikking.

If, due to circumstances, you need the paracord rope itself, slide the cobra stitch backwards so that the loop holding the drawstring is released. Now remove the knot from the loop, slide the cobra stitch all the way forward over the loop, and pull the center piece out of the braided part. Without this center piece it is very easy to loosen the two welded ends of the cobra stitch, and further unbutton the bracelet. You now have a piece of rope of approximately 2 to 2.5 m and a loop. The loop can possibly serve to make a prusik knot around the rope. This way you also have an instant guy rope for tent/tarp available.

De uit elkaar genomen armband is ook gemakkelijk terug te monteren, en het verlies aan touw wegens nieuwe las aan het uiteinde is minimaal.

The disassembled bracelet is also easy to reassemble, and the loss of rope due to new weld at the end is minimal.

Zoals eerder gezegd, deze uitvoering van de Mad Max armband is mooi, en tegelijk een handige tool om altijd bij je te hebben. Veel plezier met de workshop en met je armband !

As mentioned before, this version of the Mad Max bracelet is beautiful, and at the same time a handy tool to always have with you. Have fun with the workshop and with your bracelet!

Naar de workshop ! – To Workshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *